ค้นหา
หลักสูตร การประเมินมูลค่าโรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์

 

รายละเอียดและแบบฟอร์มลงทะเบียน

ชื่อหลักสูตร
การประเมินมูลค่าโรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์  
จัดโดย สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย (TVA)
เนื้อหาการเรียน 1. ประเภทเครื่องจักร
2. มาตรฐานการประเมินมูลค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
3. นิยามเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าโรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์
4. ข้อมูลจำเป็นที่ใช้ในการประเมิน
5. การสำรวจและตรวจสอบเครื่องจักร
6. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินมูลค่าเครื่องจักร
7. การประเมินมูลค่าเครื่องจักรโดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด
8. การประเมินมูลค่าเครื่องจักรโดยวิธีต้นทุน
9. แนวทางการประเมินมูลค่าเครื่องจักรตามเงื่อนไขต่างๆ
10. การประยุกต์การประเมินมูลค่าเครื่องจักร
11. การประเมินมูลค่าเรือเดินทะเล
12. ตัวอย่างการประเมินมูลค่าเครื่องจักร
13. คำถามจากการสัมมนาการประเมินมูลค่าเครื่องจักรที่ผ่านมา
14. ถาม-ตอบ
วิทยากร นายนเรศ นรคิม
คณะกรรมการร่างมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพการประเมินมูลค่าโรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบรนท์โจ โคเซนส์ คอนซัลติ้ง จำกัด์
วันที่จัด วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2555
เวลา 08.45 – 16.30 น.
สถานที่ ห้องสัมมนา 4 – 6 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
ค่าลงทะเบียน 1. สมาชิก 2,500 บาท (ไม่รวม VAT)
(พิเศษสำหรับสมาชิก สมัครและชำระเงินภายในวันที่ 5 พ.ย. 55 ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท)
2. บุคคลทั่วไป 3,000 บาท (ไม่รวม VAT)
หมายเหตุ พิเศษ!!! สำหรับผู้ลงทะเบียน 50 ท่านแรก จะได้รับคู่มือมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพการประเมิน มูลค่าโรงงาน เครื่องจักร และอุปกรณ์ ฟรี 1 เล่ม
จำนวน CPD 6 ชั่วโมง
วิธีการรับสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร และแฟกซ์มาที่ 02-260-3925 (คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด)
เจ้าหน้าที่ คุณกมลมาศ โทร. 02-260-3880-1
หมายเหตุ สมาคมฯ สงวนสิทธิ์ในการออกใบประกาศนียบัตรให้เฉพาะผู้ลงทะเบียนและเข้ารับการอบรม อย่างน้อย 80% ของชั่วโมงการอบรมเท่านั้น
แผนที่การเดินทาง (คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแผนที่)

สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย (Thai Valuers Association)
ชั้น 19 ห้อง D1 อาคารธนภูมิ เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 66 (0) 2207-0881-2, โทรสาร : 66 (0) 2207-0883, E-mail :
info@tva.or.th
© Copyright 2005. Thai Valuers Association. All Rights Reserved.