ค้นหา

 
 
 
เนื้อหาการสัมมนา
 
 
 
 
 
 
 
 
- ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 23 ประเภท (ซื้อขาย จำนอง ขายฝาก เช่า ให้แลกเปลี่ยน
  แบ่งกรรมสิทธิ์รวม ภารจำยอม สิทธิเก็บกิน โอนชำระค่าหุ้น แบ่งสินสมรส โอนมรดก ฯลฯ)
  เช่น ค่าโอนกรรมสิทธิ์ ค่าอากร ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย แต่ละกรณีมีอัตราการจ่ายอย่างไร
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และจะเลิกใช้ เปลี่ยนมาใช้ (ร่าง) ภาษีที่ดินและปลูกสร้างฉบับใหม่
  ใครจ่ายภาษีลดลง ใครจ่ายภาษีเพิ่ม ประเภทที่อยู่อาศัย ที่ดินว่างเปล่า พาณิชยกรรม เป็นต้น
- ภาษีมรดก ล่าสุดเป็นอย่างไร เก็บได้บ้างหรือไม่
- ภาษีลาภลอย สาระสำคัญ กระทบใครบ้าง อย่างไร
- หน้าที่ของผู้เสียภาษี ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี และทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้น ฐานการเสียภาษี วิธีการ
  คำนวณภาษี สิทธิประโยชน์ทางภาษี กรณีศึกษาที่สำคัญเกี่ยวกับภาษี เป็นต้น
วิทยากร
- ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงษ์ อุรพีพัฒนพงศ์
  ประธานกรรมการ
  บริษัท เบเคอร์แอนด์แม็คเค็นซี่ จำกัด
 
- คุณนพพร เจริญกิจราษฎร์
  กรรมการ
  บริษัท เบเคอร์แอนด์แม็คเค็นซี่ จำกัด
เวลา 08.45 - 16.30 น.
สถานที่

ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

ค่าลงทะเบียน

สมาชิก 2,500 บาท (ไม่รวม VAT)

(สำหรับสมาชิกรับส่วนลดเพิ่มอีก 500 บาทเมื่อสมัครและชำระเงินภายในวันที่ 25 ส.ค. 2560)

บุคคลทั่วไป 3,000 บาท (ไม่รวม VAT)

จำนวน CPD

6 ชั่วโมง

ติดต่อเจ้าหน้าที่ คุณกมลมาศ โทร. 0-2207-0881-2
หมายเหตุ สมาคมฯ สงวนสิทธิ์ในการออกใบประกาศนียบัตรให้เฉพาะผู้ลงทะเบียนและเข้ารับการอบรม อย่างน้อย 80% ของชั่วโมงการอบรมเท่านั้น
วิธีการรับสมัคร
ดาวน์โหลดใบสมัคร(คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด) และแฟกซ์มาที่ 0-2207-0883 หรือ e-mail : info@tva.or.th
แผนที่การเดินทาง คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

 

สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย (Thai Valuers Association)
ชั้น 19 ห้อง D1 อาคารธนภูมิ เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 66 (0) 2207-0881-2, โทรสาร : 66 (0) 2207-0883, E-mail :
info@tva.or.th
© Copyright 2005. Thai Valuers Association. All Rights Reserved.