ค้นหา

 
 
 
 
วัตถุประสงค์
 
 
 
 
คำถามสำหรับการลงทุนอพาร์ตเมนต์ในปัจจุบันยังมีโอกาสหรือไม่ แนวโน้มตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างไร คอนโดฯ ทุบตลาดจริงหรือไม่ หมดยุคเสือนอนกินจริงหรือ การเลือกทำเลที่ยังลงทุนได้ กลุ่มเป้าหมายควรเป็นใคร ค่าเช่าที่ยังคุ้มต้นทุน การลงทุนแบบต้นทุนต่ำทำได้จริงหรือไม่ แนวโน้มตลาด มาฟังข้อมูลจริงจากผู้พัฒนาอพาร์ตเมนต์รายใหญ่   มุมมองของสถาบันการเงินผู้พิจารณาสินเชื่อ  และข้อควรระวังในการประเมินราคา โดยตัวแทนฝ่ายประเมินของสถาบันการเงิน และตัวแทนผู้ประเมินราคา
เนื้อหา
1. คำถามสำคัญสำหรับการลงทุนอพาร์ตเมนต์ในปัจจุบันยังมีโอกาสหรือไม่ แนวโน้มตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างไร
    คอนโดฯ ทุบตลาดจริงหรือไม่ หมดยุคเสือนอนกินจริงหรือ การเลือกทำเลที่ยังลงทุนได้ กลุ่มเป้าหมายควร    
    เป็นใคร ค่าเช่าที่ยังคุ้มต้นทุน การลงทุนแบบต้นทุนต่ำทำได้จริงหรือไม่ แนวโน้มตลาด รวมถึง

       - ต้นทุนต่อห้องในการก่อสร้างเทียบกับค่าเช่าห้องพัก

       - ต้นทุนเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่อห้องตามระดับราคาค่าเช่า รวมถึงอายุการใช้งานเฟอร์นิเจอร์และ
         เครื่องใช้ไฟฟ้า

       - สัดส่วนรายได้สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า น้ำประปา) เปรียบเทียบกับรายได้ห้องพัก

       - การคิดต้นทุนค่าบริหาร ค่าจ้างพนักงาน จำนวนพนักงาน

       - ต้นทุนสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า น้ำประปา) เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้จากสาธารณูปโภค

       - การประมาณค่าภาษีโรงเรือน และค่าเบี้ยประกันภัย

       - การประมาณค่าซ่อมแซมและบำรุงอาคาร รวมถึงค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงครั้งใหญ่
2. มุมมองต่อธุรกิจอพาร์ตเมนต์ของสถาบันการเงิน แนวโน้มขาลงจริงหรือไม่ หลักเกณฑ์สำคัญในการอนุมัติ
    สินเชื่อธุรกิจอพาร์ตเมนต์ รวมถึงข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สัดส่วนการให้กู้ที่ดิน การให้กู้ค่าก่อสร้าง
    อัตราดอกเบี้ย อัตราคิดลดที่เหมาะสม การพิจารณาความเสี่ยงในด้านต่างๆ กรณีมีการต่อเติมอาคาร
    และ/หรือต่อเติมห้องพัก กรณีการปรับเป็นห้องพักรายวัน
3. เสวนาแนวทางการประเมินมูลค่าอพาร์ตเมนต์ และเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ มุมมอง และแนวคิดต่างๆ เช่น

       - กรณีการต่อเติมอาคาร หรือปลูกสร้างอาคารผิดกฎหมาย

       - การนำรายได้อื่นๆ เช่น ส่วนต่างค่าสาธารณูปโภค ตู้น้ำดื่ม หรือเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญมาพิจารณา
         ในการประเมินมูลค่า

       - การวิเคราะห์ต้นทุนค่าเสียโอกาส ในกรณีที่เจ้าของอาคารใช้ประโยชน์เองในพื้นที่บางส่วนของอาคาร

       - ที่ดินส่วนเกินหรือมีอาคารอื่นบนที่ดินแปลงที่ตั้งอพาร์ตเมนต์
วิทยากร

-  คุณรวิโรจน์  อัมพลเสถียร

   กรรมการผู้จัดการ

   บจก.มงคลโรจนทรัพย์

-  คุณวุฒิพงศ์  พรพรหมประทาน

   รองผู้อำนวยการ การตลาดสินเชื่อ ฝ่ายสินเชื่อธุรกิจอพาร์ตเมนต์และโรงแรม  

   บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน

-  คุณเฉลิมพร  สุวรรณดี

   ผู้อำนวยการสำนักประเมินหลักประกัน สำนักประเมินหลักประกัน

   บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

-  คุณประทิน  กิจจารุวรรณกุล

   ผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายประเมินราคาทรัพย์สิน

   บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน

-  คุณสราวุธ  สมบูรณ์ทรัพย์

   ผู้จัดการฝ่ายประเมินหลักประกัน

   บมจ.ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)

-  คุณกานต์  อัศวปานทิพย์

   กรรมการผู้จัดการ

   บจก.แอคคิวเรท แอดไวเซอรี่

เวลา

08.45 - 16.30 น.

สถานที่

ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

ค่าลงทะเบียน

สมาชิก 2,500 บาท (ไม่รวม VAT)

(สำหรับสมาชิกรับส่วนลดเพิ่มอีก 500 บาทเมื่อสมัครและชำระเงินภายในวันที่ 15 กันยายน 2560)

บุคคลทั่วไป 3,000 บาท (ไม่รวม VAT)

จำนวน CPD

6 ชั่วโมง

ติดต่อเจ้าหน้าที่ คุณกมลมาศ โทร. 0-2207-0881-2
หมายเหตุ
 
สมาคมฯ สงวนสิทธิ์ในการออกใบประกาศนียบัตรให้เฉพาะผู้ลงทะเบียนและเข้ารับการอบรม อย่างน้อย 80% ของชั่วโมงการอบรมเท่านั้น
วิธีการรับสมัคร
ดาวน์โหลดใบสมัคร (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด) และแฟกซ์มาที่ 0-2207-0883 หรือ e-mail : info@tva.or.th
แผนที่การเดินทาง คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

 

สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย (Thai Valuers Association)
ชั้น 19 ห้อง D1 อาคารธนภูมิ เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 66 (0) 2207-0881-2, โทรสาร : 66 (0) 2207-0883, E-mail :
info@tva.or.th
© Copyright 2005. Thai Valuers Association. All Rights Reserved.