ค้นหา
 ปฏิทินกิจกรรม
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
รวมระยะเวลาเกือบ 20 ปี ที่ผ่านมา ที่ทางบริษัทประเมินอิสระ ได้ให้บริการประเมินมูลค่าทรัพย์สินจนได้รับการยอมรับ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ดังนั้นกลุ่มผู้ประกอบการบริษัทประเมินอิสระ จึงได้ก่อตั้ง "ชมรมนักประเมินอิสระ" ขึ้นมาเพื่อส่งเสริมให้สาธารณชนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับบทบาทและขอบเขต... อ่านต่อ
 
 
  โครงการศึกษาและพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพต่อเนื่อง (CPD)
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผังสอบและรายละเอียดการสอบ SMART-PV ครั้งที่ 1/2558 วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2558  

 
  ข่าวกิจกรรม
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีต่อ นายกุลิศ  สมบัติศิริ ที่ปรึกษาสมาคมฯ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมศุลกากร  คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีต่อ นายกุลิศ สมบัติศิริ ที่ปรึกษาสมาคมฯ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมศุลกากร (15/10/2558)


อ่านเพิ่มเติม
“เทคนิคการวิเคราะห์รายงานประเมินราคาทรัพย์สิน โดยมูลค่าคงเหลือ (Residual Method) และ วิธีต้นทุน  (Cost Approach)”  “เทคนิคการวิเคราะห์รายงานประเมินราคาทรัพย์สิน โดยมูลค่าคงเหลือ (Residual Method) และ วิธีต้นทุน (Cost Approach)” (19/09/2558)


อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมศึกษาดูงาน บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด  กิจกรรมศึกษาดูงาน บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด (18/09/2558)


อ่านเพิ่มเติม
ภาวะตลาดคลังสินค้า นิคมอุตสาหกรรม และความคืบหน้าเขตเศรษฐกิจพิเศษ แนวทางการประเมินมูลค่าเพื่อจดจำนอง เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ กองทุนต่างๆ  ภาวะตลาดคลังสินค้า นิคมอุตสาหกรรม และความคืบหน้าเขตเศรษฐกิจพิเศษ แนวทางการประเมินมูลค่าเพื่อจดจำนอง เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ กองทุนต่างๆ (28/08/2558)


อ่านเพิ่มเติม
การประชุมหารือเรื่องการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาด้วยวิธีประเมินมูลค่าจากรายได้ (Income Approach)  การประชุมหารือเรื่องการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาด้วยวิธีประเมินมูลค่าจากรายได้ (Income Approach) (17/08/2558)


อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมทางวิชาการ
Discount rate & Capitalization rate
มาตรฐานการประเมินฯ – แก้ไขปรับปรุง
แนวทางปฏิบัติในการวัดขนาดอาคาร

สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย (Thai Valuers Association)
ชั้น 19 ห้อง D1 อาคารธนภูมิ เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 66 (0) 2207-0881-2, โทรสาร : 66 (0) 2207-0883, E-mail :
info@tva.or.th
© Copyright 2005. Thai Valuers Association. All Rights Reserved.