ค้นหา
 ปฏิทินกิจกรรม
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
รวมระยะเวลาเกือบ 20 ปี ที่ผ่านมา ที่ทางบริษัทประเมินอิสระ ได้ให้บริการประเมินมูลค่าทรัพย์สินจนได้รับการยอมรับ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ดังนั้นกลุ่มผู้ประกอบการบริษัทประเมินอิสระ จึงได้ก่อตั้ง "ชมรมนักประเมินอิสระ" ขึ้นมาเพื่อส่งเสริมให้สาธารณชนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับบทบาทและขอบเขต... อ่านต่อ
 
 
 
  โครงการศึกษาและพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพต่อเนื่อง (CPD)
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดสอบมาตรฐานและจรรยาบรรณ (กรณีพิเศษ)

 
  ข่าวกิจกรรม
การประชุมหารือเรื่องการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาด้วยวิธีประเมินมูลค่าจากรายได้ (Income Approach)  การประชุมหารือเรื่องการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาด้วยวิธีประเมินมูลค่าจากรายได้ (Income Approach) (17/08/2558)


อ่านเพิ่มเติม
สมาคมฯ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสเปิดสำนักงานแห่งใหม่  สมาคมฯ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสเปิดสำนักงานแห่งใหม่ (13/07/2558)


อ่านเพิ่มเติม
นวัตกรรม การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่ กับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน  นวัตกรรม การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่ กับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (24/06/2558)


อ่านเพิ่มเติม
สมาคมฯ ให้การต้อนรับผู้แทนจากชมรมนักบริหารงานประเมินราคา - สมาคมธนาคารไทย  สมาคมฯ ให้การต้อนรับผู้แทนจากชมรมนักบริหารงานประเมินราคา - สมาคมธนาคารไทย (08/06/2558)


อ่านเพิ่มเติม
การประเมินอพาร์ทเม้นท์ และเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ แนวโน้มตลาด ข้อมูลสำคัญในอุตสาหกรรมที่ต้องรู้ แนวทางการประเมินและข้อพึงระวัง  การประเมินอพาร์ทเม้นท์ และเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ แนวโน้มตลาด ข้อมูลสำคัญในอุตสาหกรรมที่ต้องรู้ แนวทางการประเมินและข้อพึงระวัง (27/05/2558)


อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมทางวิชาการ
Discount rate & Capitalization rate
มาตรฐานการประเมินฯ – แก้ไขปรับปรุง
แนวทางปฏิบัติในการวัดขนาดอาคาร

สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย (Thai Valuers Association)
ชั้น 19 ห้อง D1 อาคารธนภูมิ เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 66 (0) 2207-0881-2, โทรสาร : 66 (0) 2207-0883, E-mail :
info@tva.or.th
© Copyright 2005. Thai Valuers Association. All Rights Reserved.