ค้นหา
หน้าหลัก >> โครงการศึกษาและพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพต่อเนื่อง (CPD)
โครงการศึกษาและพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพต่อเนื่อง (CPD)
ปฏิบัติการประเมินมูลค่าธุรกิจสำหรับพรบ.หลักประกันทางธุรกิจ (Workshop) (29 พ.ย. 2560)
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
ประกาศเรื่อง การประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน (สอบสัมภาษณ์) (21 พ.ย. 2560)
ปี 2560
การลงทุนอพาร์ตเมนต์ หมดยุคเสือนอนกินจริงหรือ (21 ก.ย. 2560)
วันที่ 21 กันยายน 2560
สาระสำคัญของภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (30 ส.ค. 2560)
วันที่ 30 สิงหาคม 2560
การประเมินมูลค่ากิจการสำหรับ พรบ.หลักประกันทางธุรกิจ (26 ส.ค. 2560)
วันที่ 26 สิงหาคม 2560
ประกาศ ที่ 1/2560 เรื่อง การจัดสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ประจำปี 2560 (26 ก.ค. 2560)
เจาะลึกกฎหมายควบคุมอาคาร , การตรวจสอบอาคารที่มีอยู่แล้ว และการประมาณการพื้นที่ก่อสร้างที่เหมาะสม เพื่อประกอบการตั้งสมมติฐานการประเมินราคา (25 ก.ค. 2560)
วันที่ 25 กรกฎาคม 2560
กฎหมายควบคุมอาคารที่มีนัยสำคัญต่อการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (29 มิ.ย. 2560)
วันที่ 29 มิถุนายน 2560
ฝึกปฏิบัติการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินโครงการบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียม (Cash Flow Projection:- Housing & Condominium Project) (31 พ.ค. 2560)
วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
ปฏิบัติการประเมินมูลค่าโรงแรม – Hotel Valuation in Practice (31 มี.ค. 2560)
วันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2560
การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการสำหรับงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (9 ก.พ. 2560)
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
เทคนิคการจัดทำประมาณการทางการเงินสำหรับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (29 พ.ย. 2559)
วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2559
แนวโน้มปี 2560 ตลาดอสังหาริมทรัพย์ แนวโน้มราคาที่ดินประเทศไทย ทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด (25 ต.ค. 2559)
วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559
RICS VALUER REGISTRATION AND BEST PRACTISE (7 ต.ค. 2559)
(มีสรุปเป็นภาคภาษาไทย) วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559
หลักการและวิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินประเภทสิทธิการเช่า (Leasehold) (5 ส.ค. 2559)
วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559
การสำรวจและตรวจสอบที่ดิน (Land Investigation) (23 มิ.ย. 2559)
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559
สัมมนาอสังหาริมทรัพย์สัญจร "ปักธงสงขลา เมืองน่าลงทุน" (7 มิ.ย. 2559)
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559
สัมมนาอัตราผลตอบแทนสำหรับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (26 พ.ค. 2559)
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559
มาตรฐานบัญชีทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (10 มี.ค. 2559)
วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559
ประกาศเรื่อง การประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน (สอบสัมภาษณ์) (19 ก.พ. 2559)
ปี 2559

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>

สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย (Thai Valuers Association)
ชั้น 19 ห้อง D1 อาคารธนภูมิ เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 66 (0) 2207-0881-2, โทรสาร : 66 (0) 2207-0883, E-mail :
info@tva.or.th
© Copyright 2005. Thai Valuers Association. All Rights Reserved.